Meny - information

Mundo Aguilon Golf Club

Mundo Aguilon Golf Club är en öken/parkbana på 6074meter, par 70.

Information och bokning

Boka Alicante

Info

Mundo Aguilon Golf Club är en öken/parkbana på 6074meter, par 70.

Karaktär Banan är designad på ett spekulärt sätt med mer än 100 bunkrar, 6 stora sjöar och naturliga hinder som raviner och dal. Aguilón bergen agerar som kuliss till denna fina bana.

Träningsmöjligheter Chipping och putting greener.

Klubbhus Ett fint klubbhus med Pro Shop, omklädninigsrum, restaurang och bar.

Uthyrning På Mundo Aguilon Golf Club kan man hyra golfvagnar och golfbilar.

Övrigt.

Bilder